Kalite Politikamız

Kaliteli malzeme ve kalifiye işçilik öğelerini birleştirerek sorunsuz mekanik tesisat çözümleri sunmak, çevreye duyarlı yakıt ve teknolojileri kullanmak,

Müşteri talep ve isteklerine, projeciye ve onun fikirlerine saygı ile her boyuttaki mekanik taahhüt işini sahada aynı titizlik,düzen ve disiplin ile uygulamak,

Mekanik tesisat konusunda dünya teknolojisini kullanmak, standartlarını uygulamak, bilgi akışını yakından takip etmek ve yaptığımız taahhüt işlerinde uygulamaya geçirmek,

İş tevdi etmek yerine bi fiil uygulamak ve tam olarak sorumluluklarımızın bilincinde olarak çalışmalarımızı gerçekleştirmek,

İşin ciddiyet ve kalitesinden taviz vermeden problem değil çözüm üretiyor olmak,

En alt hizmet seviyesinde dahi, eğitimli ve sürekli eğitilen personel kullanmak, yatırımcının ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak kalıcı,işletme ve bakım giderleri düşük ekonomik projeler üretmek ve uygulamak,

Tasarım,uygulama,işletme desteği,bakım ve finansmandan oluşan her noktada en yüksek seviyeden hizmet vermek, takipçi ve planlamacı olmak,

Müşterilerimize kazandırma gayretinden asla vazgeçmemek,

Masif bir güven temin etmek ve bağımlılık yaratmak için sistemlerimizi sürekli geliştirmek.

AQUA TESİSAT, Kalite Yönetim Sistemini ISO 9001:2000’in gereklerine uygun olarak kurmuştur.
AQUA TESİSAT Yönetim Sistemleri aşağıdaki konularda proje tasarımı, malzeme temini, tesisin çalıştırılması ve bakımı konularında hizmet verilmesini kapsamaktadır.

· Bina mekanik tesisat işleri,

· Endüstriyel mekanik tesisat işleri,

Sistem kapsamına merkez, proje ve şantiye faaliyetlerinin tamamı alınmıştır. AQUA TESİSAT yönetim sistemlerinde, özel işveren istekleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılır. AQUA TESİSAT projenin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için aşağıda sıralanan bir takım işleri zaman zaman konularında uzmanlaşmış kuruluşları kullanmak suretiyle dış kaynaklı hale getirmektedir.

· Tasarım

· Saha işleri (kaynak, montaj, vb.)

Bu tür durumlarda işverene karşı nihai sorumluluk AQUA TESİSAT’ a aittir. Bu şekilde dış kaynaklı hale getirilmiş tüm işlemler bir AQUA TESİSAT faaliyeti olarak ele alınıp etkin şekilde kontrol altında tutulmaktadır. ISO 9001 standardında geçen tüm uygulamalar AQUA TESİSAT içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle standardın herhangi bir maddesi kalite sistemi kapsamı dışında tutulmamıştır.

WhatsApp
Hemen Ara